KLUBOVÝ ŠAMPION (KŠ)

Ocenění, která byla použita pro získání titulu JUNIOR ŠAMPION nelze znovu použít.

Ocenění, která byla použita pro získání KŠ a KJŠ v jiném klubu nelze znovu použít.

Majitel psa/feny musí být členem Klubu po celé období, ze kterého se výstavy, případně body z výstav, pro získání titulu počítají. (Úprava podmínek schválena čl. schůzí ze dne 24. 7. 2021, s platností od 24. 7. 2021)

Na adresu výstavního referenta zašlete:

  • vyplněnou žádost o klubového šampiona
  • vyplněné čestné prohlášení
  • kopii PP (oboustrannou) a kopii výstavní přílohy
  • knížku klubového šampiona
  • foto psa, pokud chcete mít foto na webových stránkách klubu

Dokumenty