KLUBOVÝ GRANDŠAMPION (KGŠ)

Ocenění, která byla použita pro získání KGŠ v jiném klubu nelze znovu použít.

Majitel psa/feny musí být členem Klubu po celé období, ze kterého se výstavy, případně body z výstav, pro získání titulu počítají. (Úprava podmínek schválena čl. schůzí ze dne 24. 7. 2021, s platností od 24. 7. 2021)

Podmínky pro získání titulu:

  • musí být splněn a získán titul KLUBOVÝ ŠAMPION
  • 3x CAC ze třídy vítězů z klubové výstavy pořádané naším klubem
  • titulem BOB nebo BOS můžete nahradit 1x CAC

Na adresu výstavního referenta zašlete:

  • vyplněnou žádost o klubového grand šampiona
  • vyplněné čestné prohlášení
  • kopii PP (oboustrannou) a kopii výstavní přílohy
  • kopie posudků dokladujících získání klubového grand šampiona
  • foto psa, pokud chcete mít foto na webových stránkách klubu

Dokumenty