KRYTÍ

Chovná fena

Podle chovatelských podmínek je dolní hranicí pro nakrytí feny dovršení 15 měsíců.

Pozor, to že fena v tomto věku je schopna reprodukce neznamená, že je plně způsobilá k chovu a psychicky zralá na to, aby odchovala štěňata. Je na chovateli, jak posoudí svou fenu. Chovnost feny končí dovršením 8 let. Krytí feny více psy během jednoho hárání je NEPŘÍPUSTNÉ. Nežádoucí nakrytí feny musí být nahlášeno klubu.

! Náhradu za krytí se doporučuje sjednat písemně!

Říje (hárání) feny má za normálních podmínek šestiměsíční cyklus, trvá přibližně 21 dní a dělí se na tyto fáze:

 • proestrus – začátek říje, sliznice dělohy se zduřuje, praskají cévky – fena začíná krvácet, vateň se zvětšuje
 • estrus – vlastní říje, jasně červeně zbarvený výtok přechází do hnědé a slábne, vateň je maximálně zduřená
 • metestrus – vzniká na vaječníku žluté tělísko a děloha je připravena k oplození vajíček
 • diestrus – po neoplodnění vajíček – vstřebává se žluté tělísko, děloha se zklidňuje
 • anestrus – konec říje

Pokud ale dochází ke krytí pak po metestru. Po oplodnění vajíček vzniká březost, žluté tělísko přetrvává a oplodněná vajíčka se zachycují na sliznici dělohy

Příznaky říje (kromě toho, že si chovatel vede přesný záznam) - zhruba tři týdny před vlastní říjí, má fena slabý žlutohnědý výtok, již začíná „vonět“ psům, ale protože se dobře vylizuje, je toto snadno přehlédnutelné, zvětšování vatně a časté vylizování, často močí, přibližně třetí den začíná krvácet, méně poslušná, od devátého dne krvácení svolná ke krytí, zhruba 14. den už se krytí brání (u některých fen později).

Jak správně určit termín krytí
Při optimálním stavu je fena ke krytí 10. – 12 den hárání. Ale protože existují výjimky, jsou tady metody, které stanoví přesnější termín:

 • vyšetření poševního výtěru – nedává stoprocentní výsledky, slouží jako pomocná metoda
 • odběrem krve na obsah progesteronu – zvýšení hormonu v krvi indikuje správnou dobu krytí
 • výtěry vatně – správný termín je, když se výtok na tamponu změní z jasně červeného na hnědý, špinavě červený (nažloutlá barva – to je konec říje)


Tabulka s hodnotami progesteronu
Normální průběh je:
Progesteron Fáze pohlavního cyklu Doporučený termín krytí
pod 2 ng/ml proestrus nutné opakované vyšetření za 3-5 dní
2-3 ng/ml den LH peaku opakované vyšetření nebo krytí za 3-4 dny
3,1-4,5 ng/ml období po LH peaku krýt za 2-3 dny
4,6-8 ng/ml období po ovulaci krýt za 1-2 dny
8,1-16 ng/ml ukončení fertilního období krýt ihned


Krycí (chovný) pes

Absolvováním bonitace a následným „přeregistrováním“ se pes zařadí do seznamu chovných psů. Výsledek bonitace do průkazu původu zapíše bonitační komise klubu a pes je zařazen do chovu. Přeregistraci a zařazení do seznamu chovných jedinců provádí plemenná kniha na žádost chovatele, nebo majitele a do průkazu původu jej taky vyznačí. Plemenná kniha je orgán, který vede registr všech chovných psů a fen v republice, jsou tři, podle toho pod jakou kynologickou organizaci patří klub.

Podmínky chovnosti psa

 • Dosažení věku 15 měsíců (a zařazením do chovu po bonitaci, to je dolní věková hranice, horní není určena, ale obecně se udává, že pes po devátém roce života by svou působnost v chovu měl výrazně omezit či ukončit). Výjimkou může být vynikající jedinec s vynikajícím potomstvem, ale i tak by se mělo vyšetřit semeno.
 • Absolvování výstavy vyššího typu (se zadáváním titulu CAC) se známkou V a VD, minimálně od třídy mladých (třída mimokonkurenci není pro získání chovnosti dostačující)
 • Absolvování bonitace s výsledkem chovný

Chovný pes je ten, který absolvoval bonitaci a ostatní podmínky a byl zařazen do chovu a může být použit jako krycí.

Krycí pes je chovný pes, který svými kvalitami (exteriérovými, povahovými) se co nejvíce přibližuje ideálu – standardu.

Samozřejmě jen krása nestačí, pes musí být zdravý. Proto je někdy potřebné slevit z požadavků na nádherný exteriér a preferovat zdravotní hledisko. Je potřeba vždy pečlivě zvažovat všechna hlediska, při výběru chovného páru, aby byly odchovy vyvážené, zdravé a co nejvíce se přibližovaly standardu.Krytí

Zásadně jezdí fena za psem. Pes je ve svém prostředí odhodlanější a lépe se soustředí na háravou fenu. Při krytí mají významnou úlohu i oba majitelé psa i feny, nervozita akt neurychlí, spíše naopak – pes, fena se zasekne a z krytí nebude nic. Vytvořte jim příjemnou pohodu a přátelskou atmosféru.

Majitel psa by si měl před krytím ověřit, zda má chovatel vystaven platný krycí list a v jakém stádiu háravosti fena je.

Krytí má tyto fáze:

 • předehra – není to jen hraní, ale taky dráždění sexuálnich reflexů a ověřování, zda je fena připravena ke krytí
 • vlastní krytí – fena stojí a čeká až pes naskočí, majitel psa kontroluje a pomáhá mu a chovatel fenu drží za hlavu
 • svázání – důsledek velkého rozšíření žaludu a pyje psa, po celou dobu svázání pes vstřikuje semeno po kapkách s jednosekundovém intervalu. Svázání může trvat až 30 minut Po svázání chovatel na dvě minuty podrží feně zadní nohy nahoře (není bezpodmínečně nutné) aby se semeno udrželo u děložního krčku a ponechá fenu v klidu.
 • uvolňování - odpočinek

Fena by se měla před vlastním krytím vyprázdnit. Pes si ji připravuje lízáním vulvy, čenichu a krku, klade na ni tlapu, a čeká, jak bude fena reagovat.

Pokud je fena připravená, ocas dává na stranu a stojí klidně – pes naskakuje.

Opakování krytí není nutné, pokud je fena ve správném termínu a správně rozháraná. Jinak je možné krytí opakovat za 1 – 2 dny.

Nezapomenout podepsat krycí listy a smlouvu o náhradě za krytí.

Neúspěšné krytí
Nelze každé neúspěšné krytí svalovat na psa. Sterilita a impotence se u vyšlechtěných plemen může vyskytnout, ale je to výjimka. Naprostou většinu na neúspěšném krytí mají chovatelé fen, či spíše samotní chovatelé. Přijíždějí za psem v nesprávném termínu (ona sice měla 12 den ve středu, ale já jsem mohl přijet až v neděli), feny jsou citlivé na každý vzruch a hlavně nervozita, nebo osočování jeden druhého, proč to krytí dopadlo katastrofálně neprospěje ani chovné feně, ani krycímu psovi. Budou si to pamatovat jako nežádoucí jev a další krytí může být také problematické.

Inseminace
Provádí veterinář - nasadí psovi na pyj umělou pochvu a majitel psa vzruší (třeba háravou fenou). Pes vypouští semeno do pochvy a to připraveno k implementaci feně. Záznam uvede v krycím listu.
Je zakázáno tento zákrok provádět feně, která ještě neměla štěňata. Metodu využívají chovatelé, kteří si krycího psa vybrali ve vzdálené zemi. Umělá inseminace je při dodržení podmínek rovnocená přirozenému krytí feny.

Nežádoucí nakrytí
Co dělat, pokud nepozorností chovatele k tomu dojde?

 • Čekat, jak to dopadne, jestli fena bude březí, nebo ne.
 • Nechat fenu porodit a neprodleně to oznámit HPCH.
 • Poradit se s veterinářem a zahájit hormonální léčbu a příště dávat lepší pozor!


Se svolením předsedy, převzato z KCHP