BONITACE

Každé plemeno, které je uznáno FCI má svůj STANDARD, podle kterého se určí jestli právě ten váš pejsek splňuje všechna předepsaná kriteria.

Proto musí absolvovat bonitaci, kterou provádí 3-členná bonitační komise v čele s rozhodčím s aprobací na plemeno.

Všechny zjištěné přednosti, nedostatky a vady se zapíší do bonitační karty.

Po splnění dalších podmínek, jako je absolvování výstavy vyššího typu (se zadáním titulu CAC) se známkou V nebo VD od třídy mladých, se do rodokmenu zapíše výsledek: "CHOVNÝ od..." nebo "NECHOVNÝ"

Je to jenom podrobnější prohlídka :-)

Pejsek musí být vykoupaný, a pokud je to možné i ve výstavní úpravě.

K bonitaci můžete přihlásit svého pejska ve věku 12 měsíců, ale chovný je ode dne ukončeného 15. měsíce věku.

  • Pejskovi se měří kohoutková výška, délku trupu, šířka lebky, délka čenichové partie a délka srsti. Zkontroluje se - počet zubů a skus, délka ucha, barva a tvar očí, pigment, hrudník, záď, hřbet, oba páry končetin, kvalita srsti a tvar ocásku a také se pejsek předvede v pohybu.
  • Všechny zjištěné údaje z bonitační karty slouží jako pomůcka pro výběr vhodných chovných jedinců.
  • Bonitace se provádí na výstavě pořádané klubem (viz termín bonitací na web. stránkách klubu). Bonitaci lze provést též individuálně na požádání a za příplatek. Přihlášku zašlete poštou bonitačnímu referentovi.
  • Všechny informace a údaje o bonitaci najdete v "Bonitačním řádu", nebo se můžete informovat u poradce chovu a bonitačního referenta.

Rekapitulace

1. Zjistit si termín bonitace - termíny bonitací naleznete v navigaci na levé straně (pod vybraným rokem)

2. Vyplnit přihlášku, přiložit oboustrannou kopii PP a zaplatit poplatek

3. Vzít s sebou k bonitaci rodokmen

4. Po bonitaci psa nechat přeregistrovat mezi chovné jedince – toto provádí Plemenná kniha ČMKU Praha (feny se mohou přeregistrovat společně s přihláškou k zápisu štěňat u prvního vrhu). Na Plemenou knihu ČMKU (Maškova 3, 182 53 Praha 8) zašlete originál PP jedince, kde musí být uvedeno CHOVNÝ od:…., Plemená kniha provede přeregistraci a zašle Vám zpět PP. Přeregistrace je zpoplatněná, viz Ceník ČMKU.