KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION (KJŠ)

Ocenění, která byla použita pro získání KJŠ v jiném klubu nelze znovu použít.

Majitel/ka psa/feny musí být členem Klubu po celé období, ze kterého se výstavy, případně body z výstav, pro získání titulu počítají. (Úprava podmínek schválena čl. schůzí ze dne 24. 7. 2021, s platností od 24. 7. 2021)

Podmínky pro získání titulu:

  • pořadí V1-V4 na klubové výstavě pořádané Shih-tzu Klubem ČR + 3x CAJC
  • v případě získání V1 CAJC na naší klubové výstavě, postačí získání 2x CAJC

Na adresu výstavního referenta zašlete:

  • vyplněnou žádost o klubového junior šampiona
  • vyplněné čestné prohlášení
  • kopii PP (oboustrannou) a kopii výstavní přílohy
  • kopie posudků dokladujících získání klubového junior šampiona
  • foto psa, pokud chcete mít foto na webových stránkách klubu

Dokumenty