KLUBOVÁ VÝSTAVA

Shih-tzu Klubu ČR
se zadáním titulu Klubový vítěz
Praha - Hotel Globus
5. 12. 2023
Delegovaný rozhodčí: paní Veronika Chrpová (ČR)

VÝSTAVA JE VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI ZRUŠENA!