VÝSTAVY - RADY A TIPY

Základní pravidla pro předvádění psa ve výstavním kruhu:

 • pohyb v kruhu probíhá v protisměru hodinových ručiček, takzvaně na levou ruku
 • výstavní vodítko se drží v levé ruce, pes se pohybuje po levé straně těla majitele, tedy uvnitř kruhu
 • posouzení psa v kruhu se skládá z posouzení psa v pohybu, ve výstavním postoji a z detailní prohlídky (hlava, chrup, oči, tělo, končetiny, varlata ...)


Desatero vystavování:

 • Jakmile vstoupíte do výstavního kruhu, neměli byste se soustředit na nic jiného než svého psa a na rozhodčího.
 • Neměli byste se nechat rozptýlit poznámkami diváků ani jiných majitelů či chovatelů (často bohužel nejapnými, tu a tam urážlivými či plnými závisti). Slabší nátury svou účast ve výstavním kruhu časem vzdají, silnější vydrží a nenechají si vystavování, jako svého koníčka, nijak zprotivit.
 • Po vstupu do kruhu si obhlédněte situaci (z katalogu víte, zda půjdete první, poslední nebo ve středu soutěžících) a zaujměte vhodné místo.
 • Buďte ohleduplní. Nechte si kolem sebe dostatek místa, nešlapte si na záda, v postoji nelepte psy na sebe. Zbytečně se rušíte.
 • Nezapomeňte u vystavování svého psa myslet! Pokud se ve výstavním kruhu majiteli a psu něco nepovede, je to z 99% vina majitele. Totéž platí i při výcviku a při výchově psa. Příčinou jsou nepozornost, nesoustředěnost, nevšímavost, nedostatečný postřeh a pomalá adaptabilita na nové situace stran majitele. Chce to jezdit na výstavy a vystavovat a vystavovat. Každá získaná zkušenost se odrazí v příštím zlepšeném výkonu psa i jeho vůdce.
 • Ani vy ani pes nesmíte ani chvilku zahálet. Pravdou ale je, že ačkoliv se připravíte, jak nejlépe budete umět, výsledek nikdy není zaručený a stát se může kdykoliv cokoliv. Jen s tímto vědomím a s jistou pokorou k dění na výstavě se chodí vyhrávat.
 • Nesportovní je též hlasité komentování výkonů rozhodčího, vystavovatelů, kritizování předváděného psa, oblečení či vzhledu vystavovatele. Jde o jistou etiku chování vystavovatele, kterou bychom měli všichni navzájem ctít.
 • Naopak je dobrým zvykem upřímně poblahopřát vítězi, vždyť na jeho místě můžete být příště vy, případně poděkovat konkurentovi na druhém místě, jste-li první.
 • Stále je čemu se učit a jak se zdokonalovat, chcete-li být nejlepší.
 • Jestliže nejste na první výstavě mezi třemi nejlepšími, nedejte se odradit. Mějte strpení, buďte vytrvalí a nakonec se mezi oceňovanými objevíte.
(zdroj: http://www.atieno.cz/o-plemeni-vystavy-psu.html - 17. 1. 2021)


Pro výstavní začátečníky bude jistě užitečné, když si zde vysvětlíme různé pojmy či tituly se kterými se na výstavách mohou setkat.


Rozdělení jednotlivých výstavních tříd:

Poháry

Třída štěňat – stáří od 4 do 6 měsíců.
Třída dorostu – stáří od 6 do 9 měsíců.
Třída mladých – stáří od 9 do 18 měsíců.
Mezitřída – stáří od 15 do 24 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění.
Třída otevřená – stáří od 15 měsíců, přístupná všem psům a fenám bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění.
Třída pracovní – stáří od 15 měsíců, přístupná psům a fenám s uznanou zkouškou z výkonu. K přihlášce je nutno doložit potvrzení o vykonané zkoušce (certifikát). Platí pro plemena IPO.
Třída vítězů (na národních, klubových a speciálních výstavách) – stáří od 15 měsíců, přístupná pouze psům a fenám, kteří mají titul mezinárodního šampióna (C.I.B.) nebo národního šampiona členských států připojených k FCI, titul národního a klubového vítěze či vítěze speciální výstavy. Tento titul je nutno doložit k přihlášce fotokopií diplomu. Pro vstup do třídy vítězů stačí vždy jeden z uvedených titulů.
Třída šampionů (na mezinárodních výstavách) – stáří od 15 měsíců, přístupná pouze psům a fenám, kteří mají titul mezinárodního šampióna (C.I.B.) nebo národního šampiona členských států připojených k FCI. Tento titul je nutno doložit k přihlášce fotokopií diplomu. Pro vstup do třídy šampiónů stačí vždy jeden z uvedených titulů.
Třída veteránů – přístupná psům a fenám, kteří dosáhli věku 8 let.


Klasifikace posuzovaných psů

Třída štěňat a dorostu:
velmi nadějný – "VN"
nadějný – "N"

Ostatní třídy:
výborný "V"
velmi dobrý "VD"
dobrý "D"
dostatečný (zadává se zcela výjimečně)

U psů a fen oceněných známkou "výborný" a "velmi dobrý" se stanovuje pořadí většinou u prvních čtyř jedinců. Zbytek psů a fen je bez pořadí.
Pokud Vám rozhodčí zhorší známku v porovnání s jinou výstavou o dva stupně, můžete podat proti takovémuto rozhodnutí protest. Tedy například když na jedné výstavě obdržím ohodnocení výborná a na další známku dobrá.

Známky by měly odpovídat následujícím definicím:
Výborná: může být zadána pouze psovi, který se velmi blíží ideálnímu standardu plemene, který je předváděn ve výborné kondici, vykazuje harmonickou vyrovnanou povahu, vysokou kvalitu a má výborný postoj. Jeho vynikající kvality odpovídající plemeni dovolí opominout drobné nedokonalosti; musí však v každém případě vykazovat typické znaky svého pohlaví.
Velmi dobrá: může být zadána pouze psovi, který vykazuje typické znaky svého plemene, dobře vyvážené proporce a je ve správné kondici. Několik drobných vad může být tolerováno, nejsou-li morfologické povahy. Tato známka může být zadána pouze psovi, který vykazuje kvalitu.
Dobrá: se zadává psovi, který má hlavní znaky plemene, ale vykazuje vady, pokud tyto vady nejsou zakrývány.
Dostatečná: musí být zadána psovi, který přiměřeně odpovídá plemeni, ale nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.
DISKVALIFIKACE musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomální čelist; který vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene.

Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením:
NEPOSOUZEN: Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího. Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo hodnocení zadáno musí být uveden v posudku.

Druhy výstav

MVP – mezinárodní výstava psů (na této výstavě se uděluje nejlepšímu psu a feně CACIB)
NVP – národní výstava psů (na tomto druhu výstavy může nejlepší pes a fena získat titul Národní vítěz)
KV – klubová výstava (ocenění klubový vítěz mladých, klubový vítěz)
SV – speciální výstava (vítěz speciální výstavy)
Krajská výstava – na tomto druhu výstavy může jedinec ohodnocený známkou V1 získat i ocenění "Vítěz třídy" a jednotliví vítězové třídy poté nastupují do klání o titul "Krajský vítěz" pes a fena.
Oblastní výstava – zde se uděluje titul "Oblastní vítěz".


Co znamenají jednotlivé výstavní tituly?

CAJC (Candidate at Junior Champion) – zadává se psům a fenám oceněným pouze ve třídě mladých známkou výborný 1 (V1).
BOJ (Best of Junior) – nejlepší mladý jedinec daného plemene, zadává se z konkurence nejlepšího mladého psa a feny oceněných V1, CAJC. V závěrečných soutěžích mohou tito jedinci bojovat o titul Junior BIG (Best in Group) – nejkrásnějšího mladého jedince výstavy ze všech plemen.
CAC (Candidate at Champion) – toto čekatelství šampionátu krásy se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampionů/vítězů na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových. Aby mohl pes či fena CAC získat, musí být oceněn známkou V1.
r. CAC = rezervé CAC – zadává se psům a fenám oceněným v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampionů/vítězů známkou V2 a za předpokladu, že byl titul CAC udělen.
CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI) – čekatelství mezinárodního šampiona krásy FCI získává (pouze na mezinárodní výstavě) nejlepší pes a nejlepší fena, soutěží o něj zvlášť psi a zvlášť feny, kteří v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů obdrželi známku V1.
r. CACIB = rezervé CACIB – ocenění získává 2. nejlepší pes a 2. nejlepší fena, soutěží o něj zvlášť psi a zvlášť feny, kteří v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů obdrželi známku V1 nebo pes a fena oceněni známkou V2 za předpokladu, že titul CACIB získá jedinec z jejich třídy. Nastupuje společně se všemi ostatními jedinci, kteří se ucházeli o CACIB. To znamená, že titul CACIB například obdrží pes z mezitřídy, o rezervního tedy nastupuje pes z otevřené, pracovní a šampionů oceněný V1, CAC a k nim ještě pes z mezitřídy V2, r. CAC. Pokud titul CACIB získá pes či fena, kteří již mají uznaný titul interšampión (C.I.B.), lze na ČMKU zažádat, aby r. CACIB udělený Vašemu psu přešel na CACIB.
NV (National Winner) – národní vítěz, tento titul se uděluje podle názvu jen na výstavách národních, získává ho nejlepší pes a fena z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů, kteří jsou oceněni známkou V1.
BOV (Best of Veteran) – zadává se nejlepšímu psovi nebo feně každého plemene ve třídě veteránů.
BOB (Best of Breed) – nejlepší z plemene, o tento titul soutěží na mezinárodních výstavách nejlepší mladý BOJ, nejlepší pes CACIB, nejlepší fena CACIB a nejlepší veterán BOV. Na národní výstavě potom nejlepší mladý BOJ, národní vítěz pes, národní vítěz fena a nejlepší veterán BOV. Na klubovce klubový vítěz mladých, kluboví vítězové psi a feny, nejlepší veterán. Pokud se jedná o speciálku, je to zase vítěz speciální výstavy mladých, vítěz pes a fena speciální výstavy a nejlepší veterán.
BOS (Best of Sex) – nejlepší z opačného pohlaví – oproti jedinci, který byl ohodnocen BOB.
BIG (Best in Group) = BOG (Best of Group) – nejlepší pes podle jednotlivých FCI skupin (I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X). Zde proti sobě stojí psi a feny všech plemen s oceněním BOB.
BIS (Best in Show) – nejlepší pes celé výstavy. Do této soutěže nastupují v samém závěru výstavy vítězové jednotlivých skupin, tedy držitelé ocenění BIG.


Zadávání titulů a čekatelství na národních a mezinárodních výstavách psů

Na obrázku jsou pravidla pro postup do závěrečných soutěží. Není zde rozepsán postup na klubových výstavách neboť ty se řídí dle klubových pravidel.

Tabulka s tituly