POPLATKY

Adresa majitele účtu:
SHIH-TZU KLUB ČR, z.s.
Krnovská 241/107
Jaktař
747 07 Opava

IČ: 67981763

Číslo účtu CZK: 1035310804/5500

IBAN: CZ3255000000001035310804
SWIFT/BIC: RZBCCZPP (Raiffeisenbank)

Každá vámi zaslaná platba musí být označena pětimístným variabilním symbolem, který se skládá z čísla dle účelu platby a vašeho členského čísla
Příklad: člen s číslem 0025 platí za výstavu = 40025

Variabilní symboly:

1+členské číslo členský příspěvek
2+členské číslo krycí list
3+členské číslo bonitační poplatek
4+členské číslo výstava
5+členské číslo inzerce


Poplatky platné od 1. 1. 2022
Členský příspěvek roční Kč 500,-
Zápisné Kč 200,-
Členský příspěvek roční – mladší 18 let Kč 150,-
Členský příspěvek roční – rodinný příslušník člena klubu* Kč 200,-
Členský příspěvek cizinci – mimo SK EUR 25,-
Členský příspěvek občané SK Kč 500,-
Čestný člen Kč 0,-
* během členství NEČERPÁ chovatelský servis

Pro ČLENY Pro NEČLENY
Vystavení krycího listu (KL) Kč 100,- Kč 1.000,-
Bonitace Kč 300,- Kč 1.500,-
Individuální bonitace – pouze pro členy klubu, pro jedince od 15 měs. Kč 1.500,- + náklady na cestu1) ------
Příplatek za expresní vystavení KL2) Kč 100,- ------
Manipulační poplatek3) Kč 50,- Kč 50,-
1) Pokud se individuální bonitace nebude konat na výstavě, na které budou přítomni členové bonitační komise budou připočítány k částce 1.500,- Kč náklady na cestu členů komise.
Schváleno 26. 6. 2010 ČS

2) Vystavení expresního KL je do tří pracovních dní, za tuto službu si klub účtuje příplatek 100,- Kč.
Před odeslání žádosti o vystavení expresního KL je potřeba se telefonicky spojit s HPCH, aby o této žádosti věděl.

3) Při neúplné nebo nečitelné žádosti či přihlášce zaslané některému z referentů bude tato dokumentace vrácena na dobírku zpět chovateli na doplnění a klub si za tuto službu naúčtuje manipulační poplatek ve výši 50,- + cenu poštovného.
Schváleno 26. 5. 2007 VČS.