SHIH - TZU KLUB EVROPA

 

      Výsledky Klubové výstavy v Paskově  zde

 


   

 

      Vložena přihláška a propozice na Klubovou výstavu,konanou 4.9.2010 v Paskově  zde

      Vložen zápis z mimořádné členské schůze,konané 29.5.2010 v Paskově   zde 

      Na mimořádné členské schůzi,konané 29.5.2010 v Paskově,bylo změněno heslo pro vstup do SEKCE

               ČLENŮ.Žádáme členy,kteří nebyli přítomni,aby si o heslo napsali předsedkyni klubu. Děkujeme.

       Vzhledem k tomu,že paní Fremrová opět poškozuje na svých stránkách jméno  klubu,jsem                nucena se k celé záležitosti vyjádřit.

Paní Sawková podala podnět na Krajskou veterinární správu na základě různých stížností mimochodem i od lidí,kteří si od paní Fremrové koupili štěňata,která nebyla ve zcela ideálním zdravotním stavu.Podala ji samostatně svým jménem,nikoliv z pověření klubu,jak paní Fremrová na svých stránkách uvádí. Podnět Krajské veterinární správě může podat kterákoliv fyzická osoba,nemusí to být pouze chovatelský klub.
Zpráva o provedené kontrole byla zveřejněna interně v sekci členů pod heslem,poté jsme zjistili,že i sama pí.Fremrová v časech minulých heslo sdělovala ostatním lidem.Na stránce AKTUALITY,dostupné veřejnosti,nebylo uvedeno ani její jméno,pouze zde bylo napsáno,že proběhla kontrola u bývalé členky našeho klubu.
Na žádost KVS (s odvoláním na zmíněnou presumpci neviny),byla zpráva ze stránek stažena a nyní se čeká na konečné rozhodnutí.
                                                                                                                                                                 Žaneta Žišková
 
Výbor klubu dnes obdržel vyjádření předsedkyně kárné komise,které přikládám zde:
 
Já, Miroslava SAWKOVÁ jako předsedkyně kárné komise Shih-tzu klubu Evropa jsem písemně požádala Krajskou veterinární správu v Plzni o provedení kontroly chovu plemene shih-tzu u chovatelky Ivy Fremrové. 
Kárná komise je SAMOSTATNÝ orgán a může kontrolovat kohokoliv i členy výboru klubu.
 
Po odeslání žádosti na KVS jsem o této skutečnosti informovala výbor klubu.
Skutečnosti, které byly kontrolou zjištěny jsem přednesla členům na mimořádné členské schůzi klubu dne 29.5. v Paskově.Mmj. jsem oznámila, že celá záležitost ohledně výše zmíněné kontroly je ve stádiu šetření.
Celou tuto kauzu řeším pouze já, svým jménem, z pozice předsedkyně kárné komise, nikoliv paní Žišková - předsedkyně klubu.

 

 

  25.5.2010     Aktualizovaná sekce Klubových šampionů

                                            Aktualizovaná sekce Chovatelských stanic

                                 Aktualizovaný Seznam členů

   11.5.2010     Výsledky Klubové výstavy v Hlučíně    

                                 Aktualizovaná sekce Klubových šampionů

                                                                            

   28.4.2010     Na úvodní stránku byl vložen rozpis zadávaných titulů na KV v Hlučíně

                                                                             

   23.4.2010     Počet přihlášených psů na Klubovou výstavu v Hlučíně    více zde

                                                                              

 

   19.4.2010     Výbor klubu vyhlašuje KLUBOVOU SOUTĚŽ   více zde

                                                                                                              

  16.4.2010     Do sekce CHOVATELSKÉ STANICE  byla přidána podsekce PŘEHLED  KRYTÍ  A  VRHŮ

                                                                                                               

   31.1.2010     Aktualizovaná sekce chovatelských stanic a inzerce členů

                                                                                    

   16.1.2010       V sekci pro členy byl přidán článek věnovaný problematice označování štěňat.

                                  Slouží jako návod pro chovatele,jak postupovat v případě tetování a v případě čipování. 

                                              V sekci pro členy byl přidán zápis z výroční členské schůze,konané 28.11.2009 

 

                  V sekci pro členy byl přidán zápis ze schůze výboru,konané dne 4.12.2009 a pár slov na úvod.

                   Nově mají členové,kteří chovají na náš klub možnost rozhodnout se,zda své odchovy nechají

               natetovat,nebo očipovat.Více v Sekci pro členy viz. zápis ze schůze výboru. 

     

                   Vzhledem k tomu,že nemáme na všechny členy e-mailové adresy,napište si prosím e-mailem o 

               heslo pro vstup do SEKCE PRO ČLENY,ve které budou zveřejňované interní informace klubu.

             Pro kontrolu uveďte prosím ve zprávě svoje členské číslo. 

              Heslo budeme rozesílat do 31.12.2009 (do tohoto data bude na stránkách seznam členů neaktivní, 

              aby nedošlo ke zneužití hesla).  

   

                                 V sekci "KALENDÁŘ VÝSTAV" byly doplněny výstavy plánované na rok 2010   

   

                 Klubové stránky byly spuštěny i na doméně www.shihtzu.cz . Děkujeme panu Matějkovi za

             velmi rychlou spolupráci. 

    

            Klubová výstava Hlučín  8.5.2010   posuzuje:  Joanna Szepańska - Korpetta (PL)

                   v sekci "KLUBOVÉ VÝSTAVY"    vložena  přihláška + propozice                                              

        

            Dne 28.11.2009 se konala Výroční členská schůze,na které byl zvolen nový výbor klubu .

                                                                 

   

       

           Cílem nového výboru bude vést klub podle představ členů.Velký důraz bude kladen především na

         rychlou administrativu,např. zaslání krycího listu do 3 pracovních dnů,buď poštou,nebo e-mailem. 

NAHORU